Home Zuidwester zoekt nieuwe voorzitter Raad van Toezicht

Zuidwester zoekt nieuwe voorzitter Raad van Toezicht

07/06/2021

Zuidwester is op zoek naar een nieuwe voorzitter Raad van Toezicht (RvT). Vanwege het vertrek van de huidige voorzitter per november 2021, wordt er gezocht naar een nieuwe kandidaat voor deze positie. De vacature staat inmiddels online. Management- en adviesbureau Boer & Croon is verantwoordelijk voor de werving en voorselectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor. Klik hier voor het volledige functieprofiel: Voorzitter Raad van Toezicht voor Zuidwester | Boer & Croon (boercroon.nl)
 
Raad van Toezicht
Sinds de zomer van 2020 is Angélique Koevoets toegetreden als nieuwe bestuurder en begin dit jaar is de RvT versterkt met een 5e lid, tevens lid van de Audit Commissie. Volgens het rooster van aftreden vertrekt de voorzitter van de Raad van Toezicht per november 2021. Daarom is Zuidwester op zoek naar een nieuwe kandidaat voor deze positie. 
 
De Raad van Toezicht is het toezichthoudende orgaan van Zuidwester. Naast de controlerende en adviserende taak, staat de RvT het Bestuur bij als klankbord. Dit vraagt van de Raad van Toezicht om op strategisch niveau te functioneren en hierover van gedachten te wisselen met de bestuurder, waarbij de juiste balans moet worden gevonden tussen betrokkenheid en bestuurlijke distantie.
 
Voor de komende periode staat het aanscherpen van de visie op toezicht en de bijbehorende aanpak op de agenda. Vertrekpunt hierbij is een prettige samenwerking met een juiste balans tussen afstand en nabijheid. De voorzitter RvT vervult hierbij een initiërende en leidende rol.
 
Profiel voorzitter Raad van Toezicht
De functie van voorzitter Raad van Toezicht vraagt om bestuurlijke ervaring, brede kennis van de dynamiek en het netwerk binnen de zorg. Een ervaren toezichthouder, met bewezen vermogen om een klankbord en, waar gewenst, coach te zijn voor de bestuurder. Zuidwester zoekt voor deze positie iemand die net als de organisatie, de bestuurder en de RvT eigentijds, samenwerkend, verbindend en ontwikkelgericht is. De voorzitter is tevens lid van de remuneratiecommissie.