Home Zuidwester in het nieuws vanwege Inspectierapport

Zuidwester in het nieuws vanwege Inspectierapport

14/11/2018

In de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC) van 14 november 2018 staat een artikel over Zuidwester. Dit artikel is geschreven naar aanleiding van het Inspectierapport, over onze woning Scheldestraat 56F te Goes, wat we op vrijdag 2 november ontvangen hebben.

Hans Waardenburg, Raad van Bestuur: "We hebben zelf een genuanceerder beeld dan wat de PZC in het artikel beschrijft. Zoals eerder aangegeven zien we als organisatie zeker verbeterpunten en daar gaan we mee aan de slag. Het kunnen garanderen van goede kwaliteit en continuïteit van zorg vergt bijvoorbeeld een andere benadering van de arbeidsmarkt. Iets wat op dit moment intensief wordt opgepakt vanuit onze afdeling HR."

Vervolgacties Inspectierapport
Zuidwester neemt het Inspectierapport heel serieus en omarmt de conclusies van de Inspectie om lerend te kunnen verbeteren. De Inspectie vraagt van Zuidwester drie vervolgacties:

  1. Het aanleveren van een analyse op (basis)oorzaken van de ontstane problemen op Scheldestraat 56F te Goes.
  2. Het uitvoeren van een interne audit op basis van de normen die onvoldoende scoren op de huidige locatie(s) van de voormalige cliënten.
  3. Informeren over hoe de klachten van de cliëntvertegenwoordigers en zorgverleners afgehandeld zijn.

"Met deze acties zijn we op dit moment druk bezig. Deze acties gaan voornamelijk over de locatie die de Inspectie bezocht heeft en de locaties waar de cliënten nu wonen. Wij willen de acties echter breder beschouwen, zodat we er ons voordeel mee kunnen doen voor heel Zuidwester. Daarnaast sterkt het Inspectierapport ons wel in het genomen besluit om de cliënten van Scheldestraat 56f te verhuizen", aldus Hans Waardenburg. 

Vragen?
Indien er naar aanleiding van dit bericht vragen zijn, kan er contact opgenomen worden met Judith de Bruijn, regiomanager Zeeland of Hans Waardenburg, Raad van Bestuur. Zij zijn te bereiken via het Klant Contact Centrum, telefoonnummer 0187-898888.
De pers kan contact opnemen met de afdeling Marketing & Communicatie, zij zijn te bereiken via ditzelfde telefoonnummer.