Home Winterzorgbeurs In voor Zorg! 2014

Winterzorgbeurs In voor Zorg! 2014

24/11/2014

Op 17 november 2014 vond in de Jaarbeurs Utrecht de Winterzorgbeurs 2014 plaats. Op dit bijzondere evenement met diverse interessante keynote-sprekers, microclinics en werktafels presenteerden zo'n 50 In voor zorg-deelnemers hun veranderverhaal, en keken we terug op 5 jaar In voor zorg!

Zuidwester, zelforganiserende teams, was die dag één van de 50 zorgorganisaties die hun veranderverhaal presenteerden aan een zogenaamde werktafel. Aan bod konden komen: ervaringen, tools, instrumenten of methodieken.

Al lerend ervaring opdoen. Dat is waar het bij het project Zelforganiserende teams om draait. Door minder te sturen op controle en beheersing en meer te vertrouwen op de kwaliteit, de eigen verantwoordelijkheid en professionaliteit van medewerkers, wordt uitvoering gegeven aan een belangrijke ambitie van Zuidwester: regie bij de cliënt en de medewerker in zijn kracht.