Home Verbetertraject 'Ban de band' succesvol afgerond

Verbetertraject 'Ban de band' succesvol afgerond

17/01/2011

Middelharnis - Op 11 januari jl. was de slotbijeenkomst van ‘Ban de band’, waarbij bleek dat alle deelnemende instellingen gemiddeld 50% van de banden hadden afgebouwd. Daarmee werden we gefeliciteerd door de nieuwe hoofdinspecteur Langdurige Zorg, Joke de Vries die aanwezig was op deze slotconferentie. Tot slot kregen we een bewijs van deelname uitgereikt en een brief van de staatssecretaris.


Het verbetertraject
‘Ban de Band uit Nederland’ is één van de verbetertrajecten uit het programma ‘Zorg voor Beter’ van Vilans. Een programma waaraan een aantal instellingen uit de Gehandicaptenzorg en de Verpleeghuiszorg deel hebben genomen. Het traject liep van april 2010 tot februari 2011. Binnen Zuidwester waren de locaties Oud-Beijerland en Goeree-Overflakkee bestempeld als projectlocaties. Dit omdat op deze locaties de meeste onrustbanden voorkwamen.
Onderdeel van het traject was dat de instellingen ook van elkaar konden leren. Zo is een van de deelnemende VG instellingen, Stichting Anna, bij ons op werkbezoek geweest en was Zuidwester op bezoek bij Orion in Rotterdam. Het bleek heel nuttig te zijn om in andermans keuken te mogen kijken.

Het projectteam
Intern werd een verbeterteam ingesteld, bestaande uit de volgende personen:

Ed Klapwijk, projectleider;
Matt de Deugd, vervangend projectleider;
Zwanet van Eck, psycholoog en lid van de M&M commissie;
Aad van Vliet, vertegenwoordiger cliënten en lid van de M&M commissie;
Marleen van Heemst, teamleider;
Lenette van Randwijk, teamleider.

Door het project zijn de nodige voorbereidende werkzaamheden gedaan waardoor het mogelijk zal in de loop van 2011 alle banden af te bouwen door alternatieven in te zetten.

Ban de band