Home Regionale transitiearrangementen Rijnmond ondertekend

Regionale transitiearrangementen Rijnmond ondertekend

05/11/2013

Op 31 oktober jl. hebben alle jeugdzorgregio’s hun Regionaal Transitiearrangement Jeugd (RTA) in moeten leveren bij de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugdzorg (TSJ). Door de bestuurders van de zestien deelnemende gemeenten in de Regio Rijnmond is tijdens een feestelijke bijeenkomst het regionale transitiearrangement ondertekend. Namens Zuidwester in de regio Rijnmond was Sandra Verbaas (tweede van rechts), Manager Onderscheidende Zorg, hierbij aanwezig.

De afgelopen maanden is in alle 41 jeugdzorgregio’s heel erg hard gewerkt om dit document op te stellen. Het RTA geeft inzicht in de wijze waarop iedere regio omgaat met de realisatie van de continuïteit van zorg, de realisatie van de hiervoor benodigde infrastructuur, het beperken van de frictiekosten als gevolg van de transitie per 1 januari 2015 en bezuinigingen.

Vooruitgang
Sinds de start in juni is er veel vooruitgang geboekt. Zo zijn gemeenten intensief met elkaar en de aanbieders in gesprek gegaan, over de transitie jeugdzorg en heeft dit proces onduidelijkheden aan de oppervlakte doen komen. Het indienen van de RTA’s is een ijkmoment in de voorbereiding op de decentralisatie van de jeugdzorg op 1 januari 2015. Vanaf dat tijdstip zijn de gemeenten verantwoordelijk voor het totale aanbod voor jeugdhulp. Dit betekent dat gemeenten een passend hulp- en zorgaanbod voor alle jeugdigen op hun grondgebied moeten realiseren.

Samenwerkingsverband
Naast de lokale verantwoordelijkheid ligt er de wens om op een aantal onderdelen in regionaal verband afspraken te maken, omdat dit een versterking van de lokale structuur met zich meebrengt. Hiertoe werken de gemeenten samen in het samenwerkingsverband Jeugdhulp Rijnmond. Om de decentralisatie voor te bereiden en te voorkomen dat kinderen tussen wal en schip vallen, zijn gemeenten door het Rijk verplicht gesteld in regionaal verband afspraken te maken met de zorgaanbieders in de regio en deze afspraken vast te leggen in een transitiearrangement. Dit transitiearrangement dient in samenspraak met de aanbieders en huidige financiers te worden opgesteld.

Vertrouwen
De samenwerkende gemeenten in de regio Rijnmond hebben met de zorgaanbieders in de regio afspraken gemaakt voor de periode 2015 en 2016. In deze gesprekken is het vertrouwen gegroeid dat door een gezamenlijke aanpak de vier elementen in een evenwichtige balans zijn. Door dit arrangement is de basis gelegd voor het bieden van veiligheid en passende hulp voor de kinderen in de regio Rijnmond.