Home Regio Zeeland rondt training Cliënt Centraal af

Regio Zeeland rondt training Cliënt Centraal af

11/02/2014

Goes - In 2012 zijn alle teams in Zeeland gestart met de training Cliënt Centraal. Een veelbelovende titel, zeker in deze spannende tijden, waarin veel bezuinigd wordt. De teams zijn enthousiast ingestapt in de cursus. “Tenslotte is elke investering om kennis te verbreden welkom,” vertelt het team van Elvispresleylaan 131 in Goes.

Op 13 september 2012 startte de training met een kick-off bijeenkomst. Vanaf dat moment hebben de teams, tot eind 2013, vier trainingsdagen gehad. De onderwerpen waren:
• Blok 1: Introductie over het doel van de training.
Het weten waarom er veranderingen noodzakelijk zijn en de plaatsbepaling van ieder in deze verandering.
• Blok 2: Interactie.
Het bewust worden van interactiepatronen en hier proactief en professioneel naar kunnen handelen.
• Blok 3: Integratie.
Het integreren van de inzichten die in blok 1 naar voren zijn gekomen en deze kunnen vertalen naar het “hoe” van cliëntgericht handelen.
• Blok 4: Implementatie.
Tijdens alle blokken kregen de teams ook ( huiswerk)opdrachten en ook een eindopdracht. Deze opdrachten hielpen om het geleerde om te zetten in de praktijk van alledag. Op de werkvloer, maar ook om verder te denken.
 

Na de eerste bijeenkomst werd het de teams duidelijk dat ze zelf flink aan de slag moesten. Het ging over proactief denken, handelen en actie ondernemen. Dus communiceren tussen alle lagen en afdelingen van Zuidwester. Er werd hen gevraagd een opdracht te bedenken over een actueel onderwerp binnen het werkveld, waarbij de cliënt centraal staat. Wat vraagt hij of zij van mij als medewerker? Hieruit kwamen verrassende ideeën naar boven. Alle ideeën werden onderzocht op haalbaarheid en niets was te gek of kon bij voorbaat niet. Out of de box denken werd gestimuleerd! Zelfreflectie en reflecteren op elkaars handelen binnen het team was hierbij onmisbaar. De teams hebben zich afgevraagd hoe ze de cliënten optimaal kunnen begeleiden en wat zij daarvoor nodig hebben.

De training werd afgesloten op 23 januari 2014 met een gezamenlijke presentatiemarkt waar iedereen in de gelegenheid werd gesteld om zijn idee te presenteren. Het doel was dat andere teams hier hun voordeel mee konden doen. Voorbeelden van de stands op de markt waren: Telefoneren met Skype, uitwisselingen tussen woningen en cliënten in het weekend, kijken naar je eigen handelen t.o.v. de cliënt en een inhaalslag maken wat betreft benadering, groene smoothies, aanleren van gedrag/handelingen aangeboden in kleine stapjes, klankschalen en nog veel meer.

“Het was een waardevolle cursus en fijn dat er in ons medewerkers geïnvesteerd wordt, dat betaalt zich zeker uit in betere zorg”, aldus een enthousiaste medewerker.