Home Over Zuidwester Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is het toezichthoudende orgaan van Zuidwester. De Raad van Toezicht van Zuidwester bestaat momenteel uit vijf leden. Deze leden worden aangesteld voor een bepaalde periode en zijn eenmaal herkiesbaar.
Wilt u contact met de Raad van Toezicht? Dan kunt u mailen naar het secretariaat via: rvb@zuidwester.org
 

L.L. (Leo)  Schoots
Voorzitter Raad van Toezicht

Leo Schoots is een ervaren bestuurder in de zorgwereld en is Voorzitter Raad van Toezicht bij Zuidwester. Hij is sinds 1990 actief in directie- en bestuursfuncties bij verschillende organisaties waaronder L.L. Schoots Management BV, advies, training en coaching. Hij is voorzitter Raad van Commissarissen bij Result Laboratorium BV en voorzitter Raad van Toezicht bij het opleidingsinstituut Sioo en GGNet. Daarnaast is hij Lid Raad van Toezicht bij Stichting Derdengelden ZIB Crowd, penningmeester Stichting Natuurlijk Jonen, behoud natuur en landschap in Nationaal park Weerribben-Wieden en auditor voor het NVZD accreditatietraject van zorgbestuurders en Auditor NVAO accreditatie hoger onderwijs. Leo Schoots is voorzitter Raad van Toezicht van Zuidwester sinds november 2015.

Lid van de Remuneratiecommissie van Zuidwester.
Benoemingsperiode 2e termijn: 1 november 2017 tot 1 november 2021

S.E. (Saskia) van Opijnen
Vicevoorzitter Raad van Toezicht

Saskia van Opijnen heeft een ruime ervaring met organisaties in verandering. In de loop der tijd heeft zij diverse directie- en bestuursfuncties vervuld. Momenteel is zij directeur- bestuurder bij Noorderbreedte en  bestuurslid van de Stichting Topcare. Bovendien is zij Lid Raad van Commissarissen bij Rabobank Amersfoort Eemland. Saskia van Opijnen is benoemd op voordracht van de Ondernemingsraad en is sinds november 2015 Lid Raad van Toezicht.

"Ik ben van kijken naar en denken in mogelijkheden en kansen, in plaats van beperkingen. Alleen daarom al vind ik het prachtig om als toezichthouder bij Zuidwester betrokken te zijn!"

Lid van de Remuneratiecommissie en voorzitter van de Auditcommissie van Zuidwester.
Benoemingsperiode 2e termijn: 1 november 2019 tot 1 november 2023    

P.J.G. (Peter) Nouwens
Lid Raad van Toezicht

Peter Nouwens is een voormalig bestuurder in de zorg voor mensen met een beperking en orthopedagoog.  Momenteel is hij organisatieadviseur in de zorg en het sociale domein, lid expertgroep NAH Midden Brabant en initiator Support4life. Hij werkt daarnaast ook als onderzoeker bij Tranzo op de Tilburg University. Op 28 september promoveerde Peter Nouwens in Tilburg op de zorgbehoeften van mensen met een licht verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid. In 2019 neemt hij zitting in de wetenschappelijke begeleidingscommissie van de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Deze commissie doet onderzoek naar inclusie van mensen met een ernstige meervoudige beperking. Ook is hij Lid Raad van Toezicht bij de Reinier van Arkel groep. Sinds 1 februari 2016 is hij lid Raad van Toezicht bij Zuidwester.


Aandachtsgebied: Kwaliteit
Lid van de Kwaliteitscommissie en voorzitter van de auditcommissie van Zuidwester.
Benoemingsperiode 2e termijn: 1 februari 2019 tot 1 februari 2023

T.J. (Tanja) ten Berge
Lid Raad van Toezicht

Tanja ten Berge heeft veel ervaring met het begeleiden en adviseren van organisaties in de zorg bij ontwikkel- en verandertrajecten. Zij is voormalig partner van de zorggroep van adviesbureau Twynstra Gudde. Momenteel is zij transitiemanager bij Kentalis. Tanja ten Berge is lid Raad van Toezicht sinds 1 februari 2016. 


“Ik vind het belangrijk voortdurend de aandacht te richten op datgeen waar het in de zorg om draait: de interactie tussen cliënt, verwant en professional. Vanuit mijn rol als toezichthouder wil ik hier graag een bijdrage aan leveren.”

Aandachtsgebied: Organisatieverandering
Lid van de Kwaliteitscommissie van Zuidwester.
Benoemingsperiode 2e termijn: 1 februari 2020 tot 1 februari 2024