Home Over Zuidwester Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is het toezichthoudende orgaan van Zuidwester. De Raad van Toezicht van Zuidwester bestaat momenteel uit vijf leden en een ingevulde leerpositie. Deze leden worden aangesteld voor een bepaalde periode en zijn eenmaal herkiesbaar.
Wilt u contact met de Raad van Toezicht? Dan kunt u mailen naar het secretariaat via: rvb@zuidwester.org
 


H.A. (Huybert) van Eck
Voorzitter Raad van Toezicht

Huybert van Eck heeft jarenlange ervaring als bestuurder bij verschillende ziekenhuizen en aan de zorg gelieerde organisaties. Per 1 november 2021 is hij voorzitter Raad van Toezicht bij Zuidwester. Hij bekleedt bij verschillende organisaties een rol als toezichthouder. Zo is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van Allévo en van Perspekt. Tevens is hij lid Raad van Toezicht bij Dianet en ZorgImpuls. Ook werkt Huybert als arbiter bij Stichting Scheidsgerecht Gezondheidszorg, partner bij Kasius&Partners en eigenaar van CarpeNexus. 

Lid van de Remuneratiecommissie van Zuidwester.
Benoemingsperiode 1e termijn: 1 november 2021 tot 1 november 2025

 

S.E. (Saskia) van Opijnen
Vicevoorzitter Raad van Toezicht

Saskia van Opijnen heeft een ruime ervaring met organisaties in verandering. In de loop der tijd heeft zij diverse directie- en bestuursfuncties vervuld. Tot 1 maart 2020 was zij directeur- bestuurder bij Noorderbreedte en uit hoofde daarvan bestuurslid van de Stichting Topcare tot ultimo 2019 en lid van het bestuur van de coöperatie Punt voor Parkinson tot en met februari 2020. Bovendien is zij sinds september 2019 Lid Raad van Toezicht van Bink Kinderopvang. Saskia van Opijnen is benoemd op voordracht van de Ondernemingsraad en is sinds november 2015 Lid Raad van Toezicht.

"Ik ben van kijken naar en denken in mogelijkheden en kansen, in plaats van beperkingen. Alleen daarom al vind ik het prachtig om als toezichthouder bij Zuidwester betrokken te zijn!"

Voorzitter van de Remuneratiecommissie en de Auditcommissie van Zuidwester.
Benoemingsperiode 2e termijn: 1 november 2019 tot 1 november 2023

 

P.J.G. (Peter) Nouwens
Lid Raad van Toezicht

Peter Nouwens is een voormalig bestuurder in de zorg voor mensen met een beperking en orthopedagoog. Momenteel is hij organisatieadviseur in de zorg en het sociale domein en lid van de leescommissie “Sociale Redzaamheid” van het SCP. Op 28 september promoveerde Peter Nouwens in Tilburg op de zorgbehoeften van mensen met een licht verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid. Ook is hij Lid Raad van Toezicht bij de Reinier van Arkel groep en secretaris van de stichting Support4Life. Sinds 1 februari 2016 is hij lid Raad van Toezicht bij Zuidwester.

Aandachtsgebied: Kwaliteit
Lid van de Kwaliteitscommissie van Zuidwester.
Benoemingsperiode 2e termijn: 1 februari 2019 tot 1 februari 2023

 

T.J. (Tanja) ten Berge
Lid Raad van Toezicht

Tanja ten Berge heeft veel ervaring met het begeleiden en adviseren van organisaties in de zorg bij ontwikkel- en verandertrajecten. Zij is voormalig partner van de zorggroep van adviesbureau Twynstra Gudde. Momenteel is zij verandermanager bij Kentalis. Tanja ten Berge is lid Raad van Toezicht sinds 1 februari 2016.

“Ik vind het belangrijk voortdurend de aandacht te richten op datgeen waar het in de zorg om draait: de interactie tussen cliënt, verwant en professional. Vanuit mijn rol als toezichthouder wil ik hier graag een bijdrage aan leveren.”

Aandachtsgebied: Organisatieverandering
Voorzitter van de Kwaliteitscommissie van Zuidwester.
Benoemingsperiode 2e termijn: 1 februari 2020 tot 1 februari 2024

 

E. (Evelyn) Lindeman
Lid Raad van Toezicht

Evelyn Lindeman is voorzitter van de Raad van Bestuur van Rijndam Revalidatie. Ze heeft een brede ervaring, waarbij de rode draad is de combinatie van, initiatief, doorzettingsvermogen en coachend leiderschap om grote en noodzakelijke veranderingen in complexe organisaties tot het beoogde resultaat te leiden. In de afgelopen jaren had Evelyn verschillende directie- en bestuurlijke functies met organisatiebrede eindverantwoordelijkheid. Naast haar loopbaan bekleedde ze diverse commissariaten, waarvan twee in de functie van voorzitter. 
 
"Als bestuurder heb ik voortdurend oog voor mijn omgeving, waarbij ik steeds de balans respecteer tussen mens en resultaat. Door ook zitting te hebben in een toezichthoudende functie schakel ik moeiteloos aan beide kanten van de tafel. Als persoon ben ik gedreven en resultaatgericht, waarbij optimistisch, zelfverzekerd, diplomatiek en humor mijn belangrijkste sleutelwoorden zijn."
 
Aandachtsgebied: Financiën
Lid van de auditcommissie van Zuidwester.
Benoemingsperiode 1e termijn: 1 januari 2021 tot 1 januari 2025

 

Carolien Oppeneer
Leerpositie Raad van Toezicht

Carolien werkte als bedrijfsjurist bij verschillende (zorg)verzekeraars en een zorginnovatiefonds. De laatste jaren houdt ze zich als business manager dagelijks bezig met het realiseren van innovaties in de zorg. Dat doet zij vanuit CbusineZ, een stichting die gelieerd is aan zorgverzekeraar CZ.

"In mijn dagelijkse werk verschuift mijn aandachtsgebied steeds meer naar innoveren in de langdurige zorg. De leerpositie bij de Raad van Toezicht van Zuidwester biedt mij een mooie kans om van binnenuit te ontdekken wat er allemaal speelt bij een zorginstelling. Door deze nieuwe ervaring te combineren met mijn bestaande kennis wil ik een bijdrage leveren aan Zuidwester; en in mijn dagelijkse werk innovaties realiseren die écht betekenisvol zijn voor organisaties en cliënten in de langdurige zorg." 

Termijn: mei 2020 - mei 2022