Home Over Zuidwester Raad van Bestuur

Raad van Bestuur

Onze Raad van Bestuur draagt de statutair bepaalde eindverantwoordelijkheid van het totale beleid van Zuidwester en is daarvoor rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht. Zij kan, met behoud van persoonlijke eindverantwoordelijkheid, taken en bevoegdheden delegeren.

Leden

Per 1 maart 2014 heeft de Raad van Toezicht Hans Waardenburg benoemd als Raad van Bestuur.


 

Taken, bevoegdheden en aandachtspunten Raad van Bestuur

 • Inhoudelijk-, zorg- en kwaliteitsbeleid
 • Ontwikkeling van algemeen en sociaal beleid van Zuidwester
 • Immaterieel personeelsbeleid
 • Coördinatie van regiobeleid en van afzonderlijke instellingen
 • Presentatie en verdediging beleid naar buiten
 • Representatie van Zuidwester extern
 • Bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden
 • Overlegpartner van de Centrale Cliëntenraad
 • Samenwerking met andere instellingen en organisaties
 • Communicatie
 • Financieel/economisch beleid
 • Voorwaarden scheppend beleid en diensten
 • Doelmatige bedrijfsvoering
 • Beheer van gebouwen en huisvesting
 • Bouw, verbouw, onderhoud en renovaties
 • Investerings- /budgetbeleid
 • Materieel personeelsbeleid
 • Stichting beheer bewonersgelden
 • Vertegenwoordiging Zuidwester binnen eigen aandachtsgebieden

Contact

De Raad van Bestuur is te bereiken via rvb@zuidwester.org en 0187 - 89 87 04/05.