Home Over Zuidwester Raad van Bestuur

Raad van Bestuur

Angélique Koevoets is 1 juni 2020 begonnen als de nieuwe bestuurder van Zuidwester

Koevoets heeft een achtergrond in sociaalpedagogische hulpverlening en arbeids- en organisatiepsychologie. Haar ervaring in de gehandicaptenzorg heeft ze opgedaan bij Lambertijnenhof, het tegenwoordige S&L Zorg in Bergen op Zoom. Sinds die tijd is ze actief in management- en directiefuncties binnen het Ministerie van Justitie &Veiligheid, de laatste jaren binnen de forensische zorg als directeur van de Justitiële Jeugdinrichtingen in Nederland

Terug naar de roots
Over de overstap terug naar de gehandicaptenzorg, zegt ze: “Werken aan een gezamenlijke maatschappelijke opgave en verantwoordelijkheid is mijn rode draad. Ik heb vol bezieling gewerkt binnen de zorg voor opvang, uitvoering van straffen maar vooral ook behandeling van jongeren, om bij te dragen aan een veilige samenleving en een kans op een aanvaardbaar bestaan voor deze jongeren in hun verdere leven. Met al mijn opgedane ervaring wil ik “terug naar mijn roots”. Bij Zuidwester wordt gewerkt aan een Waardevol leven en Zinvol werk. Ik kan me geen mooiere opgave voorstellen dan dat. Hier wil ik voor gaan staan.”

Verantwoording aan de Raad van Toezicht
De Raad van Bestuur draagt de statutair bepaalde eindverantwoordelijkheid van het totale beleid van Zuidwester en is daarvoor rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht.  Zij kan, met behoud van persoonlijke eindverantwoordelijkheid, taken en bevoegdheden overdragen aan anderen.

Taken, bevoegdheden en aandachtspunten Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur heeft veel verschillende taken, bevoegdheden en aandachtspunten. Denk bijvoorbeeld aan: inhoudelijk-, zorg- en kwaliteitsbeleid, ontwikkeling van algemeen en sociaal beleid van Zuidwester, (im)materieel personeelsbeleid, coördinatie van regiobeleid en van afzonderlijke instellingen, overlegpartner van de Centrale Cliëntenraad, financieel beleid, doelmatige bedrijfsvoering en het beheer van gebouwen en huisvesting.

Contact
De Raad van Bestuur is te bereiken via rvb@zuidwester.org en 0187 - 89 8888.