Home Over Zuidwester Medezeggenschap

Medezeggenschap

Besluiten die binnen Zuidwester worden genomen, hebben vaak invloed op het leven van cliënten. Daarom kunnen cliënten van Zuidwester meepraten en meebeslissen bij belangrijke onderwerpen.  

Medezeggenschapsorganen
De medezeggenschap van cliënten is bij Zuidwester formeel georganiseerd in verschillende raden. Cliënten zijn vertegenwoordigd in de Centrale Cliëntenraad, regionale cliëntenraden en de bewonersraden. De bewonersraden bestaan uit bewoners van Zuidwester. Wanneer een cliënt zichzelf niet kan vertegenwoordigen, treedt de verwant op als vertegenwoordiger. De ondernemingsraad is een vertegenwoordiging van de medewerkers van Zuidwester en houdt zich bezig met het algemene beleid en beleid dat betrekking heeft op de medewerkers van Zuidwester.


Nieuwe vormen van medezeggenschap
Naast medezeggenschapsraden, wordt ook op andere manieren inspraak georganiseerd. Denk aan huiskamergesprekken, driehoeksbijeenkomsten en thema-avonden. Momenteel werken we aan het ontwikkelen van nog meer medezeggenschapsvormen, zodat we nog meer cliënten en verwanten mee kunnen laten doen, mee kunnen denken en mee kunnen laten beslissen over allerlei belangrijke thema’s. Op deze manier werken we samen aan de verdere verbetering van de zorg en dienstverlening.