Home Over Zuidwester Governance

Governance

Hieronder vind je een overzicht van de vastgestelde statuten, het jaarbericht en onkosten bestuurders. Ook staan hier de regelementen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht.

Reglementen en statuten
Beleid dialoog belanghebbenden
Reglement Raad van Bestuur
Reglement Raad van Toezicht
Statuten Zuidwester
Governance Code Zorg
Informatieprotocol Zuidwester

Onkosten bestuurders
In 2015 is bij onder meer zorginstellingen informatie opgevraagd over de onkosten die bestuurders declareren en die voor bestuurders betaald worden. Je kunt de onkosten en declaraties van de Raad van Bestuur in 2017 en 2018 hieronder downloaden. Aan derden worden geen kopieën van declaratieformulieren, nota's en bonnetjes verstrekt.
Declaraties kosten en onkosten Raad van Bestuur 2017
Declaraties kosten en onkosten Raad van Bestuur 2018

Beloningen bestuurders
Gegevens over de beloningen van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht zijn openbaar en worden jaarlijks gepubliceerd in de jaarrekening en in digimv.

Meer informatie
Voor meer informatie en vragen kun je contact opnemen door e-mail te sturen naar de Raad van Bestuur: rvb@zuidwester.org.