Home Over Zuidwester Cliëntvertrouwenspersoon

Cliëntvertrouwenspersoon

Bij de cliëntvertrouwenspersoon kun je terecht met al je vragen en klachten. Deze persoon helpt je bij het verwoorden van de klacht en de stappen die je kunt ondernemen. 

Waar kun je terecht?
Je kunt rechtstreeks contact opnemen de cliëntvertrouwenspersoon van Zuidwester:

Contactgegevens:
Marcella Karstens
E-mail: m.karstens@hetlsr.nl
Telefoon: 06-30760385  


Wet Zorg en Dwang (WzD)
Sinds 1 januari 2020 is de Wet zorg en Dwang (Wzd) in werking getreden. Deze wet regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking -en mensen met een psychogeriatrische aandoening- die onvrijwillige zorg krijgen. Daarnaast regelt deze wet ook de onvrijwillige opname.

Onvrijwillige zorg is een laatste redmiddel. De kern van de wet is dan ook ‘Nee, tenzij’. Wat Zuidwester betreft stopt het daar niet. In onze optiek is vrijheidsbeperking soms noodzakelijk maar is het ook altijd een gebrek aan een beter antwoord. Deze visie helpt ons te helpen zoeken naar betere passende antwoorden. Onvrijwillige zorg moet zo kort mogelijk en op de minst ingrijpende manier plaatsvinden.

Waar kun je terecht?
Contactgegevens van de  voor de regio’s Voorne-Putten, Hoeksche Waard/Rotterdam en Goeree-Overflakkee:
Faruk Yürdem
E-mail: f.yurdem@hetlsr.nl
Telefoon: 06 - 11263262

Bij afwezigheid:
Marijke Mulder
E-mail: m.mulder@hetlsr.nl
Telefoon: 06-15127874

Contactgegevens van de cliëntvertrouwenspersoon voor de regio Zeeland:
Iris Kruithof
E-mail: i.kruithof@hetlsr.nl
Telefoon: 06-21942725 

Bij afwezigheid:
Wilma van Beek
E-mail: w.vanbeek@hetlsr.nl
Telefoon: 06-25151247

Contactgegevens van de cliëntvertrouwenspersoon voor de regio West-Brabant:
Gijs van den Bosch
E-mail: g.vandenbosch@hetlsr.nl
Telefoon: 06 – 15507561

Bij afwezigheid:
Ine van Doornmalen
E-mail: i.vandoornmalen@hetlsr.nl
Telefoon: 06-25118241

Het algemeen nummer waarop u kunt bellen is 088-2015920.

Meer weten?
Belangrijke uitgangspunten in het werk van de cliëntvertrouwenspersoon zijn, de cliëntvertrouwenspersoon:

  • Is onafhankelijk.
  • Is partijdig, waarbij de cliënt serieus wordt genomen en zijn/haar belangen centraal staan.
  • Is goed en makkelijk bereikbaar. Niet alleen voor klachten maar ook voor het voeren van een vertrouwelijk gesprek. De gesprekken zijn vertrouwelijk en worden slechts met toestemming van de cliënt opgeheven.
  • Werkt volgens de taakomschrijving en gedragsregels van de Beroepsgroep CVP en registreert vertrouwelijk alle vragen om ondersteuning op naam, regio en aard van het contact, van verzoek om advies, een vertrouwelijk gesprek tot en met de omschrijving van de klacht. In het jaarverslag legt de cliëntvertrouwenspersoon verantwoording af voor de uitgevoerde werkzaamheden in het afgelopen jaar.
  • De bekendheid van de functionarissen is goed geregeld door middel van persoonlijk contact en introductie binnen de woningen en dagbestedingslocaties, de beschikbaarheid van foldermateriaal en vermelding op de website en het Intranet van Zuidwester.