Home Over Zuidwester Vertrouwenspersonen voor cliënten

Vertrouwenspersonen voor cliënten

Zuidwester heeft vertrouwenspersonen waar je als cliënt terecht kunt met al je vragen en klachten. Deze personen helpen je bij het verwoorden van je vraag of klacht en wat je verder kunt doen.

Waar kun je terecht?
Binnen Zuidwester kun je terecht bij de Vertrouwenspersoon zorg en Cliëntvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang  van het Landelijke Steunpunt (mede)zeggenschap. De functionarissen zijn onafhankelijk en niet in dienst van Zuidwester.

Vertrouwenspersoon Zorg
De vertrouwenspersoon Zorg is in eerste instantie een luisterend oor. Cliënten of verwanten kunnen er terecht met hun verhaal. De vertrouwenspersoon luistert. Daarna bespreekt hij of zij of er vervolgstappen nodig zijn en welke mogelijkheden de cliënt daarvoor heeft. De vertrouwenspersoon Zorg ondersteunt de cliënt, als deze dat wil ook bij het opkomen voor zijn belangen.

Je kunt rechtstreeks contact opnemen met de vertrouwenspersoon Zorg.

Contactgegevens vertrouwenspersoon Zorg:
Marcella Karstens
E-mail: m.karstens@hetlsr.nl
Telefoon: 06-30760385  

Cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP Wzd)
De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking.

De Cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang speelt een belangrijke rol in het beschermen en versterken van de positie van cliënten. Deze vertrouwenspersoon staat jou als cliënt of vertegenwoordiger bij en geeft advies in situaties rond:

  • onvrijwillige zorg aan de cliënt;
  • de opname en het verblijf van de cliënt in een accommodatie;  
  • het doorlopen van een klachtenprocedure, als een cliënt of zijn of haar vertegenwoordiger daarom vraagt.

Een accommodatie binnen de Wzd is een locatie waar cliënten gedwongen opgenomen kunnen worden, of met een opname op grond van artikel 21 van de Wzd kunnen verblijven. De besluitvormingsprocedure waarborgt een zorgvuldig onderzoek naar mogelijke alternatieven voor onvrijwillige zorg. Onvrijwillige zorg is alleen toegestaan als er geen alternatieven zijn.

Contactgegevens CVP Wzd

 

Regio Voorne-Putten, Hoeksche Waard/Rotterdam en Goeree-Overflakkee

Bij afwezigheid

Naam: Faruk Yürdem
Telefoon: 06 - 11263262
 
Naam:  Marjolijn Ploeger   
Telefoon: 06 – 15271292
 

Regio Zeeland

 
Naam: Iris Kruithof
Telefoon: 06-21 94 27 25
 
Iris is van juli tot en met oktober 2022 afwezig. Tijdens deze periode is Marcella Karstens het eerste aanspreekpunt. Marcella is bereikbaar via telefoon op 06-30760385.
Of via e-mail: m.karstens@hetlsr.nl
Naam: Wilma van Beek
Telefoon: 06-25151247

Regio West-Brabant

 
Naam: Gijs van den Bosch
Telefoon: 06 – 15507561
Naam: Ine van Doornmalen
Telefoon: 06-25118241


Het algemeen nummer waarop u kunt bellen is 088-2015920.