Home Over Zuidwester Cliëntvertrouwenspersoon

Cliëntvertrouwenspersoon

Bij de cliëntvertrouwenspersoon kun je terecht met al je vragen en klachten. Deze persoon helpt je bij het verwoorden van de klacht en de stappen die je kunt ondernemen. 

Waar kun je terecht?
Je kunt rechtstreeks contact opnemen de cliëntvertrouwenspersonen van Zuidwester. Hieronder vind je de cliëntvertrouwenspersonen per regio.

Regio Goeree-Overflakkee
Ine van Doornmalen
E-mail: i.vandoornmalen@hetlsr.nl
Telefoon: 06-40041189

Regio Hoeksche Waard-Rotterdam
Vera Hartings
E-mail: v.hartings@hetlsr.nl
Telefoon: 06- 19 46 23 59


Regio Voorne-Putten
Vera Hartings
E-mail: v.hartings@hetlsr.nl
Telefoon: 06- 19 46 23 59


Regio Zeeland
Wendy de Backer
E-mail: w.debacker@hetlsr.nl
Telefoon: 06- 58999155


Regio West-Brabant
Vera Hartings
E-mail: v.hartings@hetlsr.nl
Telefoon: 06- 19 46 23 59


Meer weten?
Belangrijke uitgangspunten in het werk van de cliëntvertrouwenspersoon zijn, de cliëntvertrouwenspersoon:

  • Is onafhankelijk.
  • Is partijdig, waarbij de cliënt serieus wordt genomen en zijn/haar belangen centraal staan.
  • Is goed en makkelijk bereikbaar. Niet alleen voor klachten maar ook voor het voeren van een vertrouwelijk gesprek. De gesprekken zijn vertrouwelijk en worden slechts met toestemming van de cliënt opgeheven.
  • Werkt volgens de taakomschrijving en gedragsregels van de Beroepsgroep CVP en registreert vertrouwelijk alle vragen om ondersteuning op naam, regio en aard van het contact, van verzoek om advies, een vertrouwelijk gesprek tot en met de omschrijving van de klacht. In het jaarverslag legt de cliëntvertrouwenspersoon verantwoording af voor de uitgevoerde werkzaamheden in het afgelopen jaar.
  • De bekendheid van de functionarissen is goed geregeld door middel van persoonlijk contact en introductie binnen de woningen en dagbestedingslocaties, de beschikbaarheid van foldermateriaal en vermelding op de website en het Intranet van Zuidwester.