Home Organisatiestructuur

Organisatiestructuur

Zuidwester wordt -zoals vastgelegd in de statuten- bestuurd door een Raad van Bestuur, onder toezicht van de Raad van Toezicht. Deze laatste houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Zuidwester. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met advies terzijde.

De organisatiestructuur van Zuidwester staat hier.