Home Lekker Makkelijk

Lekker Makkelijk

18/10/2011

Lepelstraat - ‘Het is feest in Lepelstraat', jubelde wethouder Maarten van Eekelen bij de opening van buurtsuper Lekker Makkelijk aan de Kerkstraat op woensdag 12 oktober jl.

Een feest dat qua weer be­ter verdiende. Nu stonden de tientallen belangstellen­den en de leerlingen van basisschool DeWegwijzer in de motregen tijdens de opening van de buurtsuper in Lepelstraat. Een aantal leden van harmonie Sint Antonius - die de opening onder­steunde door het Bergse Merck toch hoe Sterck en het Lang zal ze le­ven te spelen - stond veilig onder een tent. Maar de regen kon geen afbreuk doen aan het opperbeste humeur van scheidend wethouder Maar­ten van Eekelen. Hij zag sinds mei 2007 de rentree van een buurtsu­per in Lepelstraat als zijn persoon­lijke missie en in zijn laatste dagen als wethouder rondde hij die op­dracht af. „Ik ben trots dat het ein­delijk toch nog gelukt is", zei Van Eekelen, die volgende week stopt als wethouder, gisteren. „We wa­ren het er met z'n allen steeds over eens dat een buurtsuper in Le­pelstraat belangrijk is voor de leef­baarheid in het dorp. Het project kende jammer genoeg door de ja­ren heen ook de nodige tegensla­gen. Zo zagen we in het verleden een aantal partners afhaken. Daar­om duurde het zo lang."

Samenwerking
Uiteindelijk vond de wethouder in woningcorporatie Stadlander (voorheen Castria), Stichting Wo­nen Werken West- Brabant (die werk biedt aan mensen met een verstandelijke beperking) en win­kelformule Lekker Makkelijk de de­finitieve partners voor het opzet­ten van een buurtwinkel. In augus­tus was de kogel door de kerk. Le­pelstraat krijgt hiermee een win­kel die gedurende de week deels wordt gerund door zeven of acht mensen met een verstandelijke be­perking. Daarnaast levert de Stichting SamenWerken een nog onbekend aantal per­soneelsleden; mensen met een gro­te afstand tot de arbeidsmarkt. Het werk in de buurtsuper moet hen helpen terug in het arbeidsleven te treden.

Drukte op eerste dag
Of dat gaat werken moet blijken, maar Van Eekelen leek gezien de drukte voor en later in de winkel in ieder geval gelijk te krijgen wat betreft het belang van een winkel in het dorp. Na de officiële ope­ningshandeling, konden de Lepel­straters gelijk in de winkel terecht voor hun boodschappen. Voetje voor voetje moesten de kersverse klanten zich vanwege de drukte door het gebouwtje bewegen. „ Als het iedere dag zo druk is, heeft de super niet te klagen", merkte Van Eekelen op. „ Als dat zo is, wordt de winkel in­derdaad een succes", wist ook be­drijfsleider Monique Mattheus­sens te vertellen. „Maar ik denk dat we nu een leuke en complete winkel voor de Lepelstraters heb­ben. Met een aantal echt Lepel­straatse producten, zoals Lepel­straatse zeepjes, koffiekoeken en Lepelstraatse groenten."

Overigens kon Van Eekelen het on­danks de drukte niet laten om nog­maals te onderstrepen dat het voortbestaan van de super volledig in handen van de Lepelstraters ligt: „Inwoners moeten niet alleen maar voor dat ene wc-rolletje hier komen. We hebben hier nu een complete winkel, profiteer daar dan van." Zelf gaf de vertrekkend wethouder in ieder geval aan de zaak vaak te gaan bezoeken: „Vroeger deden wij altijd onze boodschappen in het dorp. Daarom zal ik, maar vooral mijn vrouw, hier straks vaak te vinden zijn."

 

En nu ook nog een buurtsuper...
Ruim vier jaar moest Lepelstraat het zonder super­markt zien te rooien. Daar is, nu buurtsuper Lekker Makkelijk aan de Kerkstraat de deuren heeft geo­pend, een einde aan gekomen. Niet dat de 1.945 inwoners (ruim achthonderd woningen) de afgelo­pen jaren helemaal nergens terecht konden als ze een boodschap moes­ten doen. Het dorp beschikt nog over een bakker en een slager, een winkel van Sinkel, een fietsenzaak, een kapper en zelfs als de wasma­chine het begeeft, hoeft niemand de dorpskom uit. En op woensdag staan er in het dorp marktkramen waar bijvoor­beeld vis en fruit kunnen worden gekocht.

(Bron: BN/DeStem dd 13-10-2011, Coen Hagenaars)