Home Kick-off Nederland Onbeperkt Hernesseroord Middelharnis

Kick-off Nederland Onbeperkt Hernesseroord Middelharnis

10/12/2016

Zuidwester organiseerde op vrijdag 9 december een kick off van de publiekscampagne ‘Nederland Onbeperkt’, een initiatief van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Wethouder De Jong, campagne panellid Maurits Emmen en Natasja Baroch, lid Raad van Bestuur, stonden met alle aanwezigen, met en zonder beperking, deze kick off bij. In Brasserie Dok16 op Hernesseroord in Middelharnis kon iedereen door middel van post-its op een groot bord aangeven wat Nederland Onbeperkt voor hen betekent.

“Nederland Onbeperkt betekent voor mij dat ieder mens, ongeacht een beperking, dat kan bereiken wat hij/zij graag wil bereiken”, vertelde Maurits Emmen. Maurits is zelf visueel beperkt en panellid van de VGN campagne Nederland Onbeperkt. Wethouder De Jong vertelde dat hij graag zou zien dat er op Goeree-Overflakkee nog meer excellente zorg geboden wordt. Dit zal er aan bijdragen dat mensen met een beperking de dingen die ze willen bereiken, ook makkelijker kunnen bereiken. Natasja Baroch: “Ook wij vinden dat mensen met een beperking mee moeten kunnen doen in de samenleving en dat is nu helaas nog niet altijd mogelijk. Daarom steunen wij deze campagne en vragen we hier aandacht voor.” Ervaringsdeskundige Mark Edewaard, bewoner bij Zuidwester, zou graag zien dat iemand met een beperking net zoveel kansen krijgt in de maatschappij als iemand zonder een beperking.

Achtergrond campagne
Het motto van de campagne Nederland Onbeperkt is 'Zo ver zijn we gekomen. En we willen door.' Mensen met een beperking doen meer mee in de samenleving. Het VN-verdrag voor gelijke rechten voor mensen met een beperking dat Nederland onlangs heeft bekrachtigd, onderstreept dit. Toch zijn er nog veel drempels. Soms gaat dat letterlijk om het niet kunnen betreden van een gebouw. Soms zijn er niet te nemen barrières bij het volgen van een opleiding of vinden van werk. In de campagne vertellen mensen met een beperking wat het voor hen betekent om mee te kunnen doen. Dat gebeurt onder andere op de website, Facebook, Twitter en Instagram. Kijk voor meer informatie en inspiratie op www.nederlandonbeperkt.nu