Home Informatie over vaccinatie niet correct

Informatie over vaccinatie niet correct

14/01/2021

Zeer opmerkelijk vonden we de uitspraak van minister De Jonge, dinsdagavond tijdens de persconferentie, dat volgende week (week 3) gestart wordt met het vaccineren van -onder andere- mensen met een verstandelijke beperking, woonachtig bij een organisatie als de onze. Dat vonden we heel bijzonder, want bij ons is niets bekend. Zoals we in een eerder bericht schreven, houden wij ons aan de lijn die de VGN uitzet. Zonder hun akkoord kunnen wij nog niet van start met daadwerkelijk vaccineren. De mensen bij de VGN volgen op hun beurt weer de richtlijnen van de overheid. Een en ander geldt voor de cliëntvaccinatie, maar ook voor het versturen van de uitnodigingsbrief naar onze medewerkers. Dit proces gaat tergend langzaam en is erg onduidelijk. Bijna iedere dag komt er aangepaste informatie naar ons toe. 

We betreuren deze gang van zaken en kunnen ons goed voorstellen dat dit wat doet met iedereen. Het geeft een zeker gevoel van machteloosheid. Hopelijk komen er snel mogelijkheden om verder te kunnen met deze belangrijke vaccinatie!