Home Ervaringsdeskundigheid als sleutel tot betere zorg

Ervaringsdeskundigheid als sleutel tot betere zorg

24/10/2012

Zes Brabantse zorgorganisaties (Stichting Dichterbij, Stichting S&L zorg, Stichting Koraal Groep, Stichting De Meent Groep, Stichting Lunet zorg en Stichting Zuidwester) zijn samen met Fontys Hogeschool Sociale Studies, belangenvereniging LFB en zorgverzekeraar CZ, een opleiding gestart voor mensen met een verstandelijke beperking. De opleiding zorgt ervoor dat zij hun persoonlijke ervaringen uit hun eigen praktijk gericht kunnen inzetten in werkzaamheden binnen organisaties, bijvoorbeeld bij een gemeente, een verzekeraar of een zorginstelling. De betrokken zorgorganisaties beogen hiermee de eigen kracht van mensen met een verstandelijke beperking te vergroten én tegelijkertijd hun eigen zorg en dienstverlening te verbeteren.

Referentiekader
Het grote voordeel van het inzetten van ervaringsdeskundigen is dat zij, in tegenstelling tot professionals, hun eigen ervaringen als referentiekader meebrengen. Ze weten veel sneller en beter dan anderen waar de hulpvrager het over heeft of waar hij of zij behoefte aan heeft. Zo kunnen ze een gemeente bijvoorbeeld heel goed adviseren over het taalgebruik dat ze in hun schriftelijke communicatie richting de doelgroep het best kunnen hanteren.

De eerste opleiding
De eerste pilotopleiding ‘Ervaringsdeskundigheid’ is inmiddels afgerond. Twaalf deelnemers, deels ook cliënten van de betrokken zorginstellingen, volgden de opleiding binnen op de leslocatie van Fontys Hogeschool Sociale Studies in Eindhoven. De drie hoofdaspecten van de opleiding “Wie ben ik”,   ”Heb jij dat ook” en “Wat kan ik ermee doen”  zijn voor studenten heldere en toepasbare begrippen geworden. De deelnemers zijn zich bewust geworden van de ervaring die ze hebben en ontdekken dat deze ervaring waardevol is voor henzelf en voor anderen. De meesten van hen zijn inmiddels ook daadwerkelijk als ervaringsdeskundige aan de slag.

Het vervolg
Begin 2013 start een tweede cyclus van 22 cursusdagen. De bedoeling is dat de opleiding dan verder wordt vervolmaakt. Tegelijkertijd wordt bekeken hoe (Ik zou het woord ‘of’ vervangen door ‘hoe’) of de opleiding zo kan worden opgezet dat ze op meerdere plaatsen, ook buiten Fontys, kan worden aangeboden. De pilotopleidingen worden van dichtbij gevolgd door onderzoekers van de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (Tranzo, Tilburg University). Zij bekijken hoe de deelnemers zich tijdens de duur van de opleiding ontwikkelen.

Het Consortium
De pilotopleiding 'Ervaringsdeskundigheid’ wordt mogelijk gemaakt door een consortium bestaande uit Stichting Dichterbij, Stichting S & L zorg, Stichting Koraal Groep, Stichting De Meent Groep (namens de MEE organisaties in Zuid-Nederland), Stichting Lunet zorg, Stichting Zuidwester, belangenvereniging LFB, Fontys Hogeschool Sociale Studies en zorgverzekeraar CZ en Tilburg School of Social and Behavioural Sciences (departement Tranzo). De pilotopleiding is mede gefinancierd uit een gift van Rabobank Venlo en omstreken.
 

(Bron: Fontys)