Stichting Zuidwester Stichting Zuidwester Stichting Zuidwester
 
 
 
 
 

laatste nieuws & actualiteit

 
 

Cliënt & Verwant

Ondersteuning vragen is niet altijd gemakkelijk. Welk aanbod voldoet het beste aan de zorgvraag die er is? De medewerkers van onze bemiddelingsafdeling nemen u veel werk uit handen. Op het gebied van wonen, begeleiding, behandeling, werk of dagbesteding, kunnen onze zorgconsulenten al uw vragen beantwoorden.

Op basis van een doorverwijzing of indicatie, zoeken wij meteen de weg naar een passend aanbod. Ook als u nog geen geldige indicatie heeft, helpen wij u graag op weg.

De locaties waar wij onze zorg en ondersteuning bieden, liggen verspreid over Zuid- Holland, Zeeland en West- Brabant. U vindt ons in een activiteitencentrum, een woonvoorziening, of gewoon bij u thuis.

Contact

Voor vragen over bemiddeling kunt u direct contact opnemen met Match4Care, de bemiddelingsafdeling van Zuidwester:

T : 0187 89 8888        
E : match4care@zuidwester.org

 

Naast het bemiddelingstraject naar zorg en ondersteuning kunnen de medewerkers van Match4Care u ook nog helpen bij:

  • Het aanvragen van een (her)indicatie bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
  • Het bieden van ondersteuning bij de aanvraag voor wettelijke vertegenwoordiging (Bewindvoering, Mentorschap en Curatele)
  • Het regelen van overbruggingszorg en het bieden van ondersteuning bij crisissituaties. Bijvoorbeeld als plaatsing op een woonlocatie van Zuidwester niet op het gewenste tijdstip gerealiseerd kan worden.
  • Het bieden van zorgbemiddeling naar andere zorgaanbieders die bijvoorbeeld uitsluitend werken met wonen op basis van persoonsgebonden budget (PGB) (voor deze dienstverlening worden kosten in rekening gebracht)

Cliënt & Verwant