Home Buurtsuper in Lepelstraat

Buurtsuper in Lepelstraat

03/01/2011

Inwoners van Lepelstraat kunnen in 2011 de dagelijkse boodschappen weer in hun eigen dorp doen. De gemeente Bergen op Zoom is samen met woningstichting Castria, Stichting Zuidwester en Stichting Samen Werken druk bezig met de realisatie van een buurtsuper. Om deze samenwerking te onderstrepen is er op 22 december 2010 een samenwerkingsconvenant gesloten.

Belemmeringen
De winkel komt in de voormalige supermarkt aan de Kerkstraat 33 en is geen gewone supermarkt. De mensen die hier gaan werken hebben allemaal belemmeringen ten aanzien van reguliere arbeid. Stichting Zuidwester gaat er voor zorgen dat hier cliënten (mensen met een verstandelijke beperking) met een indicatie voor dagbesteding, activiteiten kunnen verrichten die passen binnen hun mogelijkheden.

Begeleiding
Stichting Samen Werken zal de begeleiding bieden voor klanten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Zij kunnen in deze setting werkervaring opdoen, werknemersvaardigheden leren en deelnemen aan de maatschappij.

Voorzieningen en integratie
Deze cliënten worden begeleid door medewerkers van beide organisaties. Het initiatief heeft twee doelen. Ten eerste worden de voorzieningen in Lepelstraat op peil gehouden. Ten tweede draagt het bij aan de integratie van mensen met een verstandelijke beperking of mensen met een langere afstand tot de arbeidsmarkt.

Behoefte
De winkel voorziet in een behoefte van de inwoners van Lepelstraat. Sinds het vertrek van de laatste supermarkt, zijn de inwoners aangewezen op omliggende plaatsen zoals Halsteren, Bergen op Zoom en Steenbergen. De samenwerkende partijen vinden het juist van belang dat zo veel mogelijk basisbehoeften in dorpen en kleine kernen blijven bestaan. Dit is met name belangrijk voor bewoners die minder mobiel zijn. Ook ouderen kunnen door voorzieningen in de buurt langer zelfstandig blijven wonen.

Multifunctioneel
De winkel krijgt ook een ruimte waar mensen koffie kunnen drinken en elkaar kunnen ontmoeten. In de toekomst kan de buurtsuper worden uitgebreid met extra servicediensten, zoals het thuisbezorgen van boodschappen, een TNT servicepunt en een stomerijdepot. 

(Bron: Gemeente Bergen op Zoom)

Meer informatie
Artikel BN De Stem - 23 december 2010 - Buurtsuper in Kerkstraat
Artikel BN De Stem - 23 december 2010Als hechte gemeenschap moeten we hier de schouders onder zetten'