Home “Versterken wat goed gaat, verbeteren wat nodig is”

“Versterken wat goed gaat, verbeteren wat nodig is”

06/10/2021

Bij Zuidwester vindt een wisseling van de wacht plaats in de Raad van Toezicht. Een mooi moment om, samen met Angélique Koevoets, Raad van Bestuur, terug te blikken met scheidend voorzitter Leo Schoots en kennis te maken met aankomend voorzitter Huybert van Eck.

“Toen ik zes jaar geleden begon, stond Zuidwester er veel minder goed voor’, opent Leo Schoots het gesprek. “We hadden een moeilijke periode achter de rug, met grote financiële uitdagingen en een organisatie die werd geleid door een interim-voorzitter. Eigenlijk stond het voortbestaan van Zuidwester op het spel. Gelukkig koos de nieuwe Raad van Bestuur voor een ambitieuze koers met Route2020 – heel energiek werden stappen in de goede richting gezet. We hebben heldere keuzes gemaakt. Bijvoorbeeld met betrekking tot de ondersteuning van onze doelgroepen. En recent hebben we een duidelijke vastgoedstrategie vastgesteld. Dat hangt nauw met elkaar samen, want vastgoed moet betaalbaar zijn én de voorzieningen dienen aan te sluiten bij de wensen van de mensen die bij ons wonen.”

Kwaliteit van zorg hooghouden
Leo draagt dan ook met een gerust hart per 1 november het stokje over aan zijn opvolger Huybert van Eck. Huybert is arts, was oud-bestuurder van diverse zorginstellingen en toezichthouder in de zorg. Hij heeft dus ruime bestuurservaring, al heeft hij dat niet opgedaan in de gehandicaptenzorg. “Mijn binding daarmee is meer van persoonlijke aard”, vertelt hij. “In mijn naaste omgeving ken ik mensen die tot de kwetsbare groepen in onze samenleving behoren. Aan de ene kant is daar fantastische zorg voor. Toch zie ik ook dat mensen met bijvoorbeeld een licht verstandelijke beperking nog vaak tussen wal en schip vallen. Daarom zet ik me graag in om voor hen de kwaliteit van de zorg hoog te houden. Als Raad van Toezicht heb je een aantal wettelijke taken, zoals toezicht op de jaarstukken en als werkgever van de Raad van Bestuur. De rol als klankbord van de samenleving vind ik minstens zo’n belangrijke. Ik jaag graag het debat aan, om de standpunten scherp te krijgen en de besluitvorming weloverwogen te laten plaatsvinden.” Leo vult aan: “Al is het belangrijk dat je als toezichthouder blijft adviseren en niet zelf gaat besturen.”

Een goede basis
Angélique Koevoets verheugt zich op de samenwerking met Huybert. “Ik was nauw betrokken bij het selectieproces van de nieuwe voorzitter. Het is belangrijk dat er een klik is tussen de leden van de Raad van Toezicht onderling en ook met mij. Er is een goede basis voor een vertrouwensband, waarin het belangrijk is dat een juiste balans tussen afstand en nabijheid wordt gevoeld.” De eerste honderd dagen van haar bestuursperiode heeft Angélique vooral opgehaald wat er goed gaat in de organisatie en wat dus vastgehouden wordt. Daarnaast zet Angélique in op wat verbeterd en vernieuwd kan worden in de komende jaren. “De boodschap was heel duidelijk: houd vast aan wat we al bereikt hebben met elkaar. De medewerkers zijn blij en trots op de professionaliteit die ze nu mogen laten zien. Wel is er behoefte aan meer kaders rondom zelfverantwoordelijkheid. Ook gaan we meer maatwerk bieden aan onze verschillende doelgroepen, waar de cliënt én de medewerker baat bij zullen hebben. Onze missie en visie staan gelukkig nog als een huis.”

Waardevol leven, zinvol werk
Hoewel Leo nu vertrekt, blikt hij graag nog even vooruit: “Ik hoop dat ‘waardevol leven, zinvol werk’ steeds verder ingevuld gaat worden. En ook dat we er als Zuidwester zijn voor al die mensen die niet zo goed meekomen in de maatschappij.” Daar sluit Huybert zich volmondig bij aan: “Dat zo min mogelijk mensen in onze samenleving buiten de boot vallen. Want iedereen is van waarde. Kijken naar wat mensen wél kunnen, daarin kan Zuidwester een nuttige rol spelen.” Angélique vertrouwt erop dat we het binnen Zuidwester samen blijven doen: “Passend bij onze kernwaarden en vol energie, gezond en wendbaar.”V.l.n.r. Leo Schoots, Angélique Koevoets en Huybert van Eck