contact  medewerkers
 

Waardevol leven & Zinvol werk

Wij zijn er voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking, die met enige ondersteuning zelf hun weg in het leven kunnen vinden, of die dag en nacht volledige zorg vragen.

Vaktherapie

Vaktherapie is een behandelvorm voor mensen met psychosociale problemen en/of psychiatrische stoornissen. Het is de overkoepelende naam voor verschillende therapieën. Binnen het Expertisecentrum van Zuidwester wordt muziektherapie en psychomotorische therapie (PMT) aangeboden.

Bij vaktherapie staat vooral het ‘doen’ en ‘ervaren’ centraal. De opgedane ervaringen in vaktherapie leiden tot nieuwe vaardigheden (op lichamelijk, emotioneel, cognitief en/of op sociaal gebied) en inzichten die bruikbaar en toepasbaar zijn in het dagelijkse leven. Vaktherapie is vaak erg effectief. Er wordt namelijk gewerkt vanuit concrete situaties in het hier en nu. U hoeft zich bij vaktherapie niet verbaal uit te drukken. Het is ook bewezen dat mensen met een verstandelijke beperking over het algemeen het beste leren door te doen. Welke behandelvorm er gekozen wordt is afhankelijk van de doelstelling, de situatie en wat er het beste bij u past.

Vaktherapie kan uitkomst bieden bij:

 • Een negatief zelfbeeld;
 • Frustratieproblemen;
 • Onverklaarbare lichamelijke klachten;
 • Een depressie;
 • Angstklachten;
 • Acceptatie- en rouwproblematiek;
 • Concentratieproblemen;
 • Gedragsproblemen;
 • Gezinsproblematiek;
 • Klachten ten gevolge van (seksueel) misbruik en/of traumatische ervaringen;
 • Sensomotorische integratieproblemen (prikkelverwerking).

Een behandeling bij één van onze vaktherapeuten duurt zo lang als nodig is, maar ook zo kort als mogelijk is. De rode draad van de therapie is het ontdekken en benutten van uw eigen kwaliteiten om moeilijke situaties zelfstandig de baas te zijn.