contact  medewerkers
 

Waardevol leven & Zinvol werk

Wij zijn er voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking, die met enige ondersteuning zelf hun weg in het leven kunnen vinden, of die dag en nacht volledige zorg vragen.

Sensomotorische integratie (SMI)

Een bijzondere dienstverlening van ons Expertisecentrum, waarbij veel verschillende expertises samenwerken, is sensomotorische integratie (SMI). Om goed te kunnen functioneren in het dagelijks leven, is het belangrijk dat alles wat onze cliënten waarnemen op de juiste manier verwerkt wordt. De samenwerking tussen waarnemen, het selecteren van de verschillende stukjes informatie, deze met elkaar te verbinden en vervolgens op een bepaalde manier te reageren, wordt sensomotorische integratie genoemd. Soms ontstaan er stoornissen in de verwerking van zintuigprikkels, waardoor mensen te vroeg, te laat, teveel, of juist helemaal niet reageren op prikkels van buitenaf. Ze kunnen niet vertrouwen op informatie vanuit de zintuigen, terwijl de zintuigen zelf intact zijn. Het doel van deze therapie is het verbeteren van de verwerking van zintuigprikkels, zodat de cliënt beter in staat is tot interactie met de wereld om hem of haar heen.

Een team van deskundigen uit verschillende vakgroepen houdt zich binnen het ECZ bezig met deze, maar ook andere vraagstukken. Door kennis en ervaring te delen kan vanuit verschillende invalshoeken tegelijk aan de oplossing gewerkt worden. Dát is de kracht van het Expertisecentrum.