contact  medewerkers
 

Waardevol leven & Zinvol werk

Wij zijn er voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking, die met enige ondersteuning zelf hun weg in het leven kunnen vinden, of die dag en nacht volledige zorg vragen.

Organisatiestructuur

Zuidwester wordt -zoals vastgelegd in de statuten- bestuurd door een Raad van Bestuur, onder toezicht van de Raad van Toezicht. Deze laatste houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Zuidwester. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met advies terzijde.

De organisatiestructuur van Zuidwester staat hier.