contact  medewerkers
 

Waardevol leven & Zinvol werk

Wij zijn er voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking, die met enige ondersteuning zelf hun weg in het leven kunnen vinden, of die dag en nacht volledige zorg vragen.

Muziektherapie

Muziektherapie is een onderdeel van vaktherapie. Muziek kan diep raken en heeft invloed op uw emoties en stemmingen. Als u met iemand muziek maakt, dan brengt dat u dichter bij uzelf en tegelijk ook dichter bij de ander. U komt in contact met uwzelf, met uw werkelijke gevoelens en houdingen, maar ook met uw mogelijkheden. Muziektherapie zorgt voor groei en ontplooiing, u ontdekt gedragsalternatieven die geen kans hebben gehad.

Bij de muziektherapeut
Tijdens de therapie maakt u zelf muziek en/of luistert u naar specifieke muziek. U hoeft niet muzikaal te zijn of kennis te hebben van muziek, omdat muziek tijdens de therapie het middel is om aan uw klacht of uw probleem te werken. Uw hulpvraag is ons uitgangspunt en die vraag bepaalt de manier van muziek maken. Er zijn werkvormen gericht op emotioneel, fysiek, cognitief en sociaal gebied.

De focus bij muziektherapie ligt altijd op uw mogelijkheden. Eigen regie en de eigen kracht zijn daarbij belangrijke begrippen. Muziektherapie is daarnaast een mooi hulpmiddel om bepaalde gebeurtenissen in uw leven te kunnen verwerken.

Samenvattend kunt u dus in de muziektherapie nieuwe vaardigheden aanleren, ontwikkelingen in gang zetten en problemen overwinnen. Het eindresultaat van de therapie is bereikt, wanneer uw hulpvraag behaald is of wanneer geen vooruitgang meer te verwachten is.

Lees ook: Muziektherapie; het werkt!