contact  medewerkers
 

Waardevol leven & Zinvol werk

Wij zijn er voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking, die met enige ondersteuning zelf hun weg in het leven kunnen vinden, of die dag en nacht volledige zorg vragen.

Missie en Visie

Missie

Zuidwester is er voor kwetsbare mensen. Wij ondersteunen hen in het hebben van regie op het eigen leven, op het gebied van wonen, dagbesteding, werk, individuele begeleiding en behandeling.

Visie

Bij het ondersteunen van kwetsbare mensen, respecteren wij de individualiteit. Wij stimuleren de mogelijkheden van ieder mens. Het erkennen van gelijkwaardigheid is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Ieder mens heeft dromen, verlangens en doelen in zijn leven. Wij motiveren, bekrachtigen en ondersteunen. De interactie tussen cliënten en medewerkers vergroot de kwaliteit van elkaars bestaan. De betrokkenheid, rol en positie van familie en het persoonlijk netwerk van de cliënt, in en met de samenleving, vormen daarbij een belangrijk aspect van onze dienstverlening. Deze visie maakt dat voor Zuidwester de focus ligt op: Waardevol leven en zinvol werk.

Route 2020

Binnen en buiten Zuidwester kan niemand meer om ons projectenprogramma genaamd 'Route 2020' heen. Het projectenprogramma is een gezamenlijke reis die, vanuit de driehoek cliënt, verwant, medewerker, de organisatie gaat helpen om de doelstellingen richting het jaar 2020 waar te maken. Zuidwester heeft ervoor gekozen om deze reis steeds met projecten te ondersteunen. Hiermee krijgt Route 2020 een duidelijke kop, invulling en staart. Daarnaast geeft het de mogelijkheid om per jaar te bekijken of de organisatie nog op koers ligt; wat hebben de projecten opgeleverd en dragen ze voldoende bij aan de ambities? Of zijn er aanpassingen en/of
aanvullende inspanningen nodig? Welke focus is passend en nodig voor het volgende jaar?

In deze korte film vertellen we meer over het projectenprogramma.

Kernwaarden

Kernwaarden zijn de waarden die het ons mogelijk maken om vorm en inhoud te geven aan onze missie en visie. In ons dagelijks werk en handelswijze staan de volgende kernwaarden centraal:

Eigenheid

Wij staan voor eigenheid, het echt en origineel zijn. Wij werken aan zelfbewustzijn en zelfkennis. Wij weten wie wij zijn en wat wij willen. Naast de inzet van opgedane kennis, volgen wij ook onze intuïtie. Soms zijn wij daarbij eigenwijs en onderzoeken wij de ongebaande paden.

Gastvrij

Wij hebben oprecht oog en aandacht voor de ander en wij respecteren zijn persoonlijke wensen en belangen. Hartelijkheid en warmte zijn daarbij van toegevoegde waarde en vormen een belangrijk onderdeel van ons dagelijks handelen.

Samen

Wij leveren een bijdrage aan het gezamenlijk resultaat tussen de eigen kwaliteiten én die van de ander. Samen werken wij aan onze toekomst. Waar mogelijk zoeken wij daarbij de samenwerking met anderen, zowel binnen als buiten de organisatie.