contact  medewerkers
 

Waardevol leven & Zinvol werk

Wij zijn er voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking, die met enige ondersteuning zelf hun weg in het leven kunnen vinden, of die dag en nacht volledige zorg vragen.

Kwaliteitsrapport 2017 online

En om het je makkelijk te maken hebben we de belangrijkste speerpunten samengevat in een animatie van 90 seconden. Bekijk hieronder de animatie of lees verder om het kwaliteitsrapport te downloaden.
 

Zuidwester werkt aan kwaliteit van zorg en ondersteuning door te leren en verbeteren in de praktijk. waardevol leven en zinvol werk staan hierbij centraal. Hierbij passen wij het kwaliteitskader gehandicaptenzorg toe. Het kwaliteitskader is een lijst met afspraken over wat goede zorg is. Het maakt duidelijk wat onze cliënten mogen verwachten van de zorg en het helpt onze medewerkers om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. En Zuidwester om aan te geven dat we kwaliteit van zorg leveren volgens de afspraken van het kwaliteitskader.

Op basis van de dialoog met de cliënt, de cliëntervaringen en teamreflecties hebben we in beeld hoe het staat met onze kwaliteit. Daarnaast wordt jaarlijks een kwaliteitsrapport opgeleverd, waarin we verantwoording afleggen over onze kwaliteit van zorg en ondersteuning.