contact  medewerkers
 

Waardevol leven & Zinvol werk

Wij zijn er voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking, die met enige ondersteuning zelf hun weg in het leven kunnen vinden, of die dag en nacht volledige zorg vragen.

Klachtenregeling

Doorgaans heeft Zuidwester tevreden cliënten. Gelukkig maar. Wij doen immers elke dag weer ons best om de ondersteuning aan jouw wensen te laten voldoen. Toch kan er wel eens iets misgaan. Je kunt een klacht hebben over onze dienstverlening of vinden dat er een fout besluit is genomen. Blijf met deze klachten of ontevredenheid niet rondlopen. Klachten nemen wij uiterst serieus. Omdat wij samen willen werken aan het verbeteren van onze kwaliteit. Hieronder staan de klachtenregelingen:

Alle mensen die recht hebben op langdurige zorg (met een Wlz‐indicatie) kunnen hulp krijgen van een cliëntondersteuner. Hij of zij ondersteunt jou of jouw naaste met alle vragen rondom het regelen en de uitvoering van langdurige zorg. Download de leaflet klachtenregeling voor meer informatie.