contact  medewerkers
 

Waardevol leven & Zinvol werk

Wij zijn er voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking, die met enige ondersteuning zelf hun weg in het leven kunnen vinden, of die dag en nacht volledige zorg vragen.

Gedragsdeskundige dienst

Het gevolg van gedragsproblemen is vaak dat je niet (goed) begrepen wordt of er is iets anders aan de hand. Dat is vervelend voor jou en je omgeving. Een gedragsdeskundige helpt de oorzaak te vinden en te behandelen. Zij zijn gespecialiseerd in het lezen en vertalen van het gedrag van mensen met een verstandelijke beperking. Ze denken inhoudelijk mee over je welzijn en het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van leven. Ze hebben hierin een adviserende rol, ondersteunend aan de begeleiders en ouders/verwanten. Ze kunnen begeleiders en ouders/verwanten ook scholing geven.

Een aantal gedragsdeskundigen hebben zich gespecialiseerd op het gebied van:

 • Ouder wordende cliënt;
 • Ernstig meervoudige beperking;
 • Autisme;
 • Seksuele gezondheid en (vermoeden van) seksueel misbruik;
 • Het geven van een specifieke training of behandeling, zoals:
          - EMDR, therapie voor mensen die schokkende ervaring hebben meegemaakt;
          - Inzicht in eigen kunnen (in samenwerking met de psychisch motorisch therapeuten).

Consulten 
Op aanvraag zijn er consulten mogelijk bij een:

 • Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige. Hij/zij kan ondersteuning bieden bij:
  - Psycho-educatie aan individuele cliënten, cliëntgroepen, teams en ouders/verwanten;
  - Probleemverheldering;
  - Ondersteuning bij verslavingsproblematiek.
   
 • Systeemtherapeut. Hij/zij kan ondersteuning bieden bij:
  - Begeleiding en ondersteuning cliënt/cliëntsystemen;
  - Psycho-educatie;
  - Verwerking verlieservaringen;
  - Gezins- en relatietherapie;
  - Psychomotorische gezinstherapie.