contact  medewerkers
 

Waardevol leven & Zinvol werk

Wij zijn er voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking, die met enige ondersteuning zelf hun weg in het leven kunnen vinden, of die dag en nacht volledige zorg vragen.

Cliëntvertrouwenspersoon

Zuidwester wil de individuele cliënt ondersteunen bij vragen, in het verwoorden van een klacht en het ondersteunen bij het verbeteren van een situatie waarover onvrede bestaat. Rechten van mensen met een handicap of functiebeperking zijn dezelfde rechten als van ieder ander mens. Om dit proces te ondersteunen maakt Zuidwester gebruik van cliëntvertrouwenspersonen.

Belangrijke uitgangspunten in het werk van de cliëntvertrouwenspersoon

  • De CVP is onafhankelijk.
  • De CVP is partijdig vanuit cliëntperspectief waarbij de cliënt serieus wordt genomen en zijn/haar belangen centraal staan.
  • De CVP werkt laagdrempelig en is goed bereikbaar niet alleen voor klachten maar ook voor het voeren van een vertrouwelijk gesprek.
  • De vertrouwelijkheid van de gesprekken is gewaarborgd en wordt slechts met toestemming van de cliënt opgeheven.
  • De bekendheid van de functionarissen is goed geregeld door middel van persoonlijk contact en introductie binnen de woningen en dagbestedingslocaties, de beschikbaarheid van foldermateriaal en vermelding op de website en het Intranet van Zuidwester.

De CVP werkt volgens de taakomschrijving en gedragsregels van de Beroepsgroep CVP www.beroepsgroepcvp.nl en registreert vertrouwelijk alle vragen om ondersteuning op naam, regio en aard van het contact, van verzoek om advies, een vertrouwelijk gesprek tot en met de omschrijving van de klacht. In het jaarverslag legt de CVP verantwoording af voor de uitgevoerde werkzaamheden in het afgelopen jaar.

Er kan rechtstreeks contact worden opgenomen met de cliëntvertrouwenspersonen die werkzaam zijn voor Zuidwester via:

Regio Goeree-Overflakkee
Ine van Doornmalen
E-mail: i.vandoornmalen@hetlsr.nl

Telefoon: 06-40041189                                         

Regio Hoeksche Waard-Rotterdam
Eline Kruize 
E-mail: e.kruize@hetlsr.nl.
Telefoon: 06-11 26 32 62

Regio Voorne-Putten
Eline Kruize 
E-mail: e.kruize@hetlsr.nl.
Telefoon: 06-11 26 32 62 

Regio Zeeland
Carola van Schouwen
E-mail: c.vanschouwen@hetlsr.nl
Telefoon: 06- 45 99 60 83

Regio West-Brabant

Ine van Doornmalen

E-mail: i.vandoornmalen@hetlsr.nl

Telefoon: 06-40041189