contact  medewerkers
 

Waardevol leven & Zinvol werk

Wij zijn er voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking, die met enige ondersteuning zelf hun weg in het leven kunnen vinden, of die dag en nacht volledige zorg vragen.

Cliëntenraad

Zuidwester vindt medezeggenschap van cliënten en vertegenwoordigers belangrijk om informatie, advies en ondersteuning te verkrijgen. Op deze manier komt een optimale zorg en dienstverlening tot stand, die is afgestemd op de wensen en behoeften van de cliënt.

De Cliëntenraad heeft informatierecht, adviesrecht, instemmingsrecht en initiatiefrecht. De structuur van deze medezeggenschap volgt zoveel mogelijk de structuur van de organisatie. Zo zijn er de Centrale Cliëntenraad, regionale cliëntenraden en verschillende familie- en bewonersraden. Daar waar cliënten niet in staat zijn deel te nemen aan een cliëntenraad, worden ouders/vertegenwoordigers verzocht namens hen op te treden.

Zuid-Holland Zuid

Goeree-Overflakkee

Zeeland

West-Brabant

Centrale cliëntenraad