contact  medewerkers
 

Waardevol leven & Zinvol werk

Wij zijn er voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking, die met enige ondersteuning zelf hun weg in het leven kunnen vinden, of die dag en nacht volledige zorg vragen.

Bewonersraad

De bewonersraad is een raad voor en door bewoners van Zuidwester. Het is een belangrijke vorm van meedenken en ook meebeslissen. Ze laten hun stem horen en ze zien die ook daadwerkelijk terug in de praktijk. Echte inspraak dus.

Regelmatig vergaderen de bewonersraden in elke regio in aanwezigheid van de coaches. De bewonersraad bestaat uit een vaste groep leden.

Zuidwester vindt het belangrijk dat cliënten meepraten over zaken die hun direct of indirect aangaan. Bewonersraden zijn dan ook belangrijke gesprekspartners van regionale Managementteams en hebben een vertegenwoordiging in de regionale cliëntenraden. Zij worden door professionele coaches begeleid en ondersteund.

Bekijk de folder bewonersraad hoog niveau (.pdf)
Bekijk de folder bewonersraad laag niveau (.pdf)