contact  medewerkers
 

Waardevol leven & Zinvol werk

Wij zijn er voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking, die met enige ondersteuning zelf hun weg in het leven kunnen vinden, of die dag en nacht volledige zorg vragen.

Expertisecentrum

Onze specialisten bieden zorg, behandeling, begeleiding en advies. Dat doen zij aan mensen met een verstandelijke beperking en mensen met lichte tot complexe problematiek. We hebben veel specialisten in huis. Denk aan Artsen Verstandelijke Gehandicapten (AVG’s), psychomotorisch therapeuten, gedragsdeskundigen, logopedisten, fysiotherapeuten, bewegingsagogen, muziektherapeuten en tandartsen. Klik op de foto's hieronder of links in het menu voor meer uitleg.

Onze specialisten werken nauw met elkaar samen, zodat zij je zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. Ze werken vanuit jouw wensen en mogelijkheden. Om daar een goed beeld van te krijgen bouwen ze graag een relatie met je op, en met je familie/verwant en begeleider. Samen met elkaar werken aan één doel: de kwaliteit van jouw leven zoveel mogelijk behouden, of liever nog, vergroten.   

  • Medische dienst / AVG
  • Gedragsdeskundige dienst
  • Bewegingsagogie
  • Fysiotherapie
  • Logopedie
  • Vaktherapie
  • Tandheelkunde
  • Ergotherapie